Företagslån till handelsbolag

Låna pengar snabbt som handelsbolag

Jämför lån till handelsbolag

Qred Qred erbjuder ett förmånligt företagslån upp till 10 miljoner kronor. Betalningsanmärkningar är okej och du som företag betalar endast fasta avgifter för lånet. Till ansökan
CapitalBox Låna upp till 2 miljoner kronor med personlig borgen som säkerhet. Capitalbox betalar ut lån till företag inom 1-2 bankdagar och man betalar aldrig ränta. Till ansökan
Creddo Låneförmedlare av betrodda och snabba företagslån upp till 10 miljoner kronor. Till ansökan
OPR Företagslån Snabbt företagslån utan krav på säkerhet. Till ansökan

Jämför företagslån till handelsbolag

Här hjälper vi dig som handelsbolag att snabbt och enkelt låna pengar. Vi har samlat de bästa långivare för företagslån till handelsbolag. Då handelsbolag har multipla ägare så behöver du som individ inte själv ansvara för hela lånet. Denna form av lån kräver inte heller att man har en lång bokföringshistoria eller något startkapital.

Det är alltså både ett enkelt och snabbt sätt att få in pengar till handelsbolaget. Det kan vara för att man saknar resurser för att växa eller behöver ta vara på en investeringschans. Oavsett vad anledning är till att man behöver söka företagslån så kommer vi här göra vårt bästa för att du skall kunna jämföra och snabbt hitta det lån som passar ditt handelsbolag.

Bolagsmännen ansvariga för att lånet återbetalas i tid

För lån till handelsbolag så är bolagsmännen solidariskt ansvariga för att återbetalas inom den överenskomna löptiden. Solidariskt ansvar betyder i sin tur att betalningskravet kan riktas mot en av bolagsmännen- När denne dock betalat "sin del" av lånet så kan den bolagsmannen kräva att övriga parter betalar av sin skuld.

Samtliga bolagsmän är alltså personligt ansvariga för företagslånet och kan således tvingas betala lånet med medel från sin personliga ekonomi. Se därför till att alla bolagsmän är på samma plan och är fullt medvetna vad som gäller då handelsbolaget kassaflöde eller kapital inte räcker till för lånekostnaderna.

Vad krävs för att teckna lån till handelsbolag?

Det finns flera aspekter som avgör om en ansökan om lån blir beviljad eller ej. Framför allt så är det dock handelsbolagets återbetalningsförmåga som i många fall avgör om ansökan godkänns eller ej. För att kunna få tillgång till denna information så behöver långivaren genomföra en kreditupplysning på såväl handelsbolaget samt de personer som står på lånet.

I regel hämtas kreditupplysningen som görs på bolaget från UC AB och kreditprövningen på de personer som står på lånet, det vill säga bolagsmännen, från ett alternativt kreditupplysningsbolag.

Utöver kreditupplysningen så kommer även långivarna att genomföra en individuell bedömning för att sedan besluta om lånet skall beviljas eller ej. Är man ett relativt nystartat handelsbolag där omsättning är låg så är det extra viktigt att det finns en sund affärsidé och en väl genomarbetad budget. Detta visar då för långivaren att man är förberedd och har en plan för handelsbolaget som är trolig att lyckas. Finns detta visar man också exakt hur man tänkt att företaget faktiskt skall tjäna pengar på sin affärsidé.

Är man däremot ett handelsbolag med några år på nacken så kan man istället visa upp siffror från tidigare försäljningar samt bokslut. På så sätt kan långivaren därefter avgöra om det finns ett tillräckligt högt kassaflöde för att täcka lånets kostnader.

Sist men inte minst så kan vissa långivare också efterfråga en plan över hur eller vad lånet skall användas till. Är det för att växa bolaget? Anställa ny personal? Eller är behovet av nya lokaler akut? Se till att det finns ett verkligt behov av företagslån innan ansökan. Att försöka låna till handelsbolag för sådana ändamål som i slutändan inte gynnar företaget kommer inte att vara populärt bland långivarna.

Hur kan man öka chanserna för beviljat lån?

Det finns vissa tillvägagångssätt för att öka chanserna till beviljat företagslån för handelsbolag vilket är följande:

Revisor - Med en erfaren och kunnig revisor kan långivaren känna sig mer trygg i att handelsbolagets ekonomi sköts på ett korrekt och effektivt sätt. Detta är betryggande för långivaren då denne vet att tillräckligt mycket pengar kommer att disponeras till återbetalningen av lånet.

Säkerhet - Många långivare har idag inte krav på säkerhet. Med det sagt så om ni som handelsbolag kan erbjuda en säkerhet för ert lån så kommer detta öka era chanser till beviljat företagslån. Säkerheten kan vara i form av varulager, fastigheter eller andra fysiska tillgångar som kan pantsättas. Ytterligare en fördel med att låna pengar med säkerhet är att räntan alltid kommer att bli lägre.

Lägst ränta genom jämförelse

För att hitta absolut lägst ränta och bäst villkor på företagslån för handelsbolag så rekommenderas det att man jämför långivare. Genom jämförelse skaffar man sig själv en bättre bild av de alternativ som finns på marknaden samt vilken ränta man kan förvänta sig.

Vill man dessutom prova på att ansöka om lån hos flera långivare för att se var man kan låna mest till en så låg ränta som möjligt så kan man vända sig till en låneförmedlare. Genom en förmedlare av lån kan man få flera erbjudanden via endast en ansökan och en uc. Tack vare att långivarna då dessutom tävlar om handelsbolagets uppmärksamhet så kan räntan i vissa fall pressas ned ytterligare.