Spargo Finans

Spargo Finans (en del av Thorn Norge) byr på forbrukslån inntil 150 000 kroner. Bruk vår tjeneste for å sammenligne dette lånet med andre tilbud.

Om Spargo Finans

Spargo Finans er eiet og drevet av Thorn Norge. Når du sender en lånesøknad om forbrukslån til Spargo Finans, er det til syvende og sist Thorn som avgjør om du får lån. Og som betaler ut pengene.

Thorn, og moderselskapet L’easy, har flere slike underselskap. Vi vet ikke hvorfor. Flere av utlånerne er svært like hverandre, både på hvor mye du kan låne og hvor mye det koster å leie pengene. Slik sett skiller Spargo Finans seg ut av mengden.

Hos de fleste av Thorns og L’easys utlånere kan du ikke låne mer enn 50.000 kroner. Men hos Spargo Finans kan du låne inntil 150.000 kroner. Så dette selskapet er opplagt opprettet for å serve lånekunder som har et større lånebehov enn hva de andre selskapene i Thorns portefølje kan tilfredsstille.

Lånevilkår

Du kan altså låne 150.000 kroner på det meste hos Spargo Finans. I den andre enden av skalaen er 10.000 kroner det laveste beløpet du kan søke om. Nedbetalingstiden er på alt fra 12 måneder til fem år. Dermed følger Spargo Finans opp myndighetenes krav om at forbrukslån ikke skal løpe lenger enn 60 måneder.

Banken opererer med en litt høyere nominell rente enn mange av konkurrentene. Der andre starter på 7 prosent, åpner Spargo Finans med en minsterente på 9,48 prosent (i skrivende stund.) De fleste vil oppleve at det koster litt mer å låne penger her enn hos brorparten av de andre forbrukslånsbankene.

Kravene til deg

Du som ønsker å søke om forbrukslån hos Spargo Finans må være 20 år eller eldre. Du må også være bosatt i Norge og ha en dokumenterbar inntekt. Banken har ikke satt et minstekrav når det gjelder størrelsen på inntekten. Du må allikevel oppgi hva du tjener når du sender inn lånesøknaden din.

Det vil styrke sjansene dine for å få lån betraktelig at du ikke har inkassotrøbbel eller betalingsanmerkninger.

Søknadsprosessen

Å søke om lån hos Spargo Finans er svært enkelt. Du trenger bare å fylle ut et kort søknadsskjema på bankens nettsider og sende det av gårde. Når du gjør det, starter selskapet en kredittvurdering av deg. Denne sier noe om hva slags betaler du er. Og hvor stor sjanse det er for at du får økonomiske vansker de kommende 12 månedene.

I tillegg til kredittsjekken (som utføres av en tredjepart) gjør selskapet sine egne vurderinger. Summen av dette kan ende med et lånetilbud til deg. Og har du BankID for hånden, kan du signere for lånet elektronisk og ha pengene på konto kort tid etter.

Oppsummering

Det er helt greit å låne penger av Spargo Finans. Men du bør vite at du trolig kan få bedre renter andre steder. Det lureste du kan gjøre er å bruke en lånemegler for å søke om forbrukslån. Slike meglere øker sjansen for at du får lån. Og til markedets beste rente.

Spargo Finans