Optin Bank

Vi har sett nærmere på hva det koster å ha forbrukslån i Optin Bank. Her kan du lese om fordelene og ulempene, og hvordan du søker.

Låne penger av Optin Bank

Optin Bank tilbyr ordinære forbrukslån, smålån og lån til refinansiering. I prinsippet er de temmelig like. Alle lånene er usikrede. Dette betyr at du slipper å pantsette eiendom eller eiendeler som sikkerhet for pengene du låner.

Det er også forskjeller, både på hvor mye du kan låne og hvor lang tid du får på deg til å betale tilbake det du skylder. Det ordinære forbrukslånet kan være på alt fra 10.000 til 500.000 kroner. Det lengste du kan få av tilbakebetalingstid er fem år. Lengden på løpetiden er diktert av myndighetenes regler for forbrukslån.

Optin Bank Smålån

Optin Bank tilbyr også det den kaller smålån. Dette er fortsatt et forbrukslån. Forskjellen er at du ikke kan låne like mye som med et vanlig lån. Den øvre lånegrensen er satt til 75.000 kroner, med nedbetaling over fem år på det meste.

Lån til refinansiering

Et større forbrukslån vil ofte ha en lavere rente enn mindre lån. Dette gjør det mulig å samle flere små lån i et stort et. Har du i tillegg kredittkortgjeld, kan det være lurt å bake denne inn i det samme lånet, ettersom gjeld til kredittkortselskapene er veldig dyr.

Optin bank lar kundene låne mellom 10.000 og 500.000 kroner for å samle lån. Slike refinansieringslån skiller seg fra annen, usikret gjeld, med en tilbakebetaling som kan vare i inntil 15 år. Årsaken er at mange forbrukslån ble tatt opp før innføringen av regelen om fem år som lengste løpetid. En god del av denne gjelden varer i 10 år eller mer. Det er gjeldsposten med lengst løpetid, blant lånene du ønsker å refinansiere, som avgjør hvor lang tid du kan bruke på å betale tilbake et refinansieringslån.

Dyrt å låne

Optin Bank er en av de dyreste bankene du kan ha forbrukslån i. Vi har gjennomført en uhøytidelig test av bankens ordinære forbrukslån. Vi ba om å få låne 50.000 kroner som skulle betales tilbake i løpet av to år. På dette fikk vi en effektiv rente på nesten 20 %. Dette er i underkant av 10 prosentpoeng mer enn hva vi kunne få med Sbanken, som er Norges rimeligste forbrukslånsbank.

Beløpene og rentene over er kun eksempler. Du kan få en helt annen rente på et lån fra Optin Bank enn hva vi gjorde. Hvor høy inntekten din er, og hvor mye gjeld du har fra tidligere, kan trekke renten oppover og nedover. Det er umulig å si på forhånd hva slags rente du kommer til å få ettersom den bestemmes individuelt for hver lånesøker.

Gebyrer

Heller ikke i Optin Bank slipper du unna gebyrer på ordinære forbrukslån. Hvis banken går med på å låne deg penger må du betale et etableringsgebyr på minimum 950 kroner. I tillegg krever den at du betaler 35 kroner i måneden i termingebyr i løpet av tiden du bruker på å betale tilbake gjelden. Banken retter opp litt av inntrykket på smålånene sine. Disse er helt gebyrfrie.

Det er flere årsaker til at vi ikke er tilhengere av gebyrer. Her er et par av de viktigste:

  • Å søke om forbrukslån er langt på vei helautomatisert noe som sparer bankene for mange penger.
  • Sbanken, en av Norges beste forbrukslånsbanker, har droppet gebyrer på usikrede lån helt og holdent.

Automatiseringen av søknadsprosessen gjør det mulig å drive en svært kostnadseffektiv utlånsvirksomhet. At Sbanken har kuttet ut sine gebyrer beviser at det er mulig.

Dette krever Optin Bank

For å søke om forbrukslån i Optin Bank må du innfri flere krav. Blant annet stiller banken som kriterium at du er minst 23 år gammel. Den vil også at du skal ha en årlig inntekt på minst 250.000 kroner før skatt. Har du betalingsanmerkninger får du ikke låne penger av banken før du har kvittet deg med disse.

Slik søker du

For å sende en søknad til Optin Bank kan du benytte søknadsskjemaet på bankens nettsider. I dette skal du gi banken så mange opplysninger om deg selv som mulig, blant annet om inntekter og gjeld. Pass på å være nøyaktig. Banken benytter et av de nye gjeldsregistrene for å sjekke at informasjonen din stemmer.

Når søknaden er sendt, utføres det en kredittsjekk av deg. Denne forteller hvor god betalingsevne du har. Den er med på å avgjøre om du får lånet du ønsker deg og hva renten blir.

Oppsummering

Vi vil anbefale deg å sende søknaden om forbrukslån til andre banker enn Optin Bank først. Banken er blant de dyreste på usikrede lån i Norge. Hjemmesidene er uoversiktlige og gir inntrykk av at banken egentlig ikke ønsker å låne ut penger. Legg til gebyrer, både på opprettelse og inndrivelse av ordinære forbrukslån, og du har en bank som havner et godt stykke ned på listen over de beste bankene for usikret gjeld i Norge.

Optin Bank