Om Klikklån

Klikklån går rett på sak. På nettsidene er det ikke mange avsporinger. Fokuset er lånesøknaden din. Og ikke noe annet. Og det er like greit ettersom ønsket om å søke om forbrukslån er motivet for de fleste som besøker Klikklån på nett.

Klikklån er for øvrig en forlenget arm av Thorn Norge Finans. Når du sender en søknad om forbrukslån til banken, havner den til slutt på bordet hos Thorn. De fleste som har levd litt forbinder nok Thorn med utleie av brune- og hvitevarer. Men de siste 10 til 15 årene har selskapet dreid mer i retning av å dele ut usikrede lån til forbrukerne.

Så selv om nettsidene til Klikklån kan virke litt enkle, er det en tung og seriøs aktør som befinner seg i bakgrunnen når du sender av gårde søknaden.

Lånevilkår

Klikklån låner ikke ut typiske forbrukslån. Vi vil i stedet si at banken er en smålånsbank. Jo, dette er fortsatt forbrukslån. Men der andre banker lar deg låne inntil 500.000 kroner, stopper Klikklån sin utlånsiver ved 150.000 kroner. Det minste beløpet du kan låne, er 10.000 kroner.

Det lengste du kan låne pengene, er fem år. Dette er i tråd med myndighetenes bestemmelser om at forbrukslån ikke kan vare i mer enn 60 måneder.

Klikklåns nominelle rente starter på 9,48 prosent. På det aller meste kan du få en effektiv rente på like rundt 40 prosent. Og det er dyrt, selv om du ikke låner store beløp. Klikklån er ingen renteversting. Men det finnes mange alternativ med en langt lavere rente.

Du må også huske at hva slags rente du får bestemmes individuelt. Og her spiller faktorer som inntekter og annen gjeld en stor rolle.

Kravene til deg

Skal du søke Klikklån om forbrukslån må du ha fylt 25 år. I tillegg må du ha en fast og dokumenterbar inntekt og være norsk statsborger. Har du betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker bør du vente med å sende søknaden. Banken behandler ikke søknader fra mennesker i økonomiske vansker.

Søknadsprosessen

Det er temmelig enkelt å søke om smålån fra Klikklån. Du trenger bare å fylle ut skjemaet på bankens nettsider. Her skal du blant annet opplyse om inntektene dine og om du har andre lån. Når du er ferdig, sender du søknaden av gårde.

Klikklån vil nå gjøre en kredittvurdering av deg. For å sjekke om du er i stand til å betale for deg. I tillegg gjør den en vurdering av den økonomiske situasjonen din. Basert på dette, velger den å godkjenne eller å avslå søknaden. Og får du lån, er det nå at renten du skal betale blir bestemt.

Til slutt får du en SMS med resultatet av søknaden. Fikk du innvilget lånet du ønsket deg, kan du nå bruke BankID for å signere låneavtalen.

Oppsummering

Klikklån har en effektiv nettside. Den går rett på sak. Samtidig føles den litt utdatert. Dette, sammen med de høyere rentene, gjør at vi heller spør om et lån i andre banker først.