Redenen om een zakelijke lening af te sluiten

Niet iedereen die geld nodig heeft voor zijn bedrijf, zal baat hebben bij het afsluiten van een zakelijke lening. Pas wanneer u een goede reden heeft om een bedrijfskrediet aan te spreken, zal het de moeite waard zijn om het leenproces in werking te stellen.

Het lenen van geld zal immers altijd geld kosten, welke tijdig en onder vooraf opgestelde voorwaarden moet worden afgelost. Hierbij is het goed om vooraf aan het leenproces al in te plannen hoe het geleende geldbedrag kan worden afgelost.

Een legitieme situatie waarin een bedrijfslening zou kunnen helpen, zou bijvoorbeeld een situatie kunnen zijn waarin u het volgende wil bereiken:

 • Investeren in voorraad – Misschien heeft uw organisatie nieuwe software, inventaris, bedrijfsauto’s of machines nodig. Dankzij een lening kunt u snel verder met ondernemen en hoeft u niet te wachten tot het moment dat u het geld daadwerkelijk bij elkaar gespaard heeft. Het is een investering in de toekomst van uw bedrijf, die u tegenover de bank zal moeten motiveren. Een voorraad uitbreiden voor directe verkoop is vrijwel altijd een goede motivatie, omdat het direct te vertalen is in winstmarges.
 • Groei en uitbreiding – Als u een organisatie zou willen uitbreiden, dan vereist dat een flinke kapitaalinjectie. Om uw product of dienst verder te ontwikkelen, extra grote projecten te managen, of om extra personeel aan te nemen heeft u misschien een investering nodig. Doorgroeien (mét een concreet groeiplan) is een goede motivatie om een lening af te sluiten.
 • Lange betaaltermijnen overbruggen – Voor veel MKB’ers en ZZP’ers is dit een vervelend terugkerend probleem. U moet nog even wachten op het geld, ondanks het feit dat u er al recht op heeft. Het komt wel, maar staat nog niet op uw rekening. Dat kan voor problemen zorgen met de cashflow of maakt het lastig/onmogelijk een nieuw project aan te nemen. Met een lening kunt u deze vervelende periode sneller overbruggen.
 • Herfinancieren – Door een reeds lopende lening over te sluiten, is het in sommige gevallen mogelijk om tijdens de aflostermijn betere voorwaarden te verkrijgen. Het kan zijn dat uw accountant of uw bank met een voorstel tot herfinanciering komt. Hierbij is het altijd aan te raden een second opinion bij een financieel specialist aan te vragen, omdat de nieuwe voorwaarden wel écht beter moeten zijn dan de huidige voorwaarden.

De leendoelen voor een zakelijke lener zijn fundamenteel verschillend van een particuliere lener. Een zakelijke partij zoekt kapitaalinjecties om zijn bedrijfsvoering uit te kunnen breiden, terwijl een particuliere lener vaak een investering maakt waaruit niet direct winst voortvloeit. Dit maakt het leenproces echter ingewikkelder. De overweging voor afname van bedrijfskrediet is lastiger te berekenen. Een financieel adviseur kan hierbij mogelijk een uitkomst bieden.

Overwegingen voor het afnemen van een zakelijke lening

Voordat u een zakelijke lening afneemt is het belangrijk om een aantal dingen zeker te weten. Zo maakt u een goed geïnformeerde beslissing:

 • Leenbedrag: Kan u blijven aflossen bij onvoorziene situaties? – Het is en blijft koffiedik kijken, maar wat gebeurt er op het moment dat u ineens minder geld binnenkrijgt? Is uw organisatie dan nog steeds in staat om de rekening te blijven aflossen, of zorgt dit voor serieuze problemen? Het is vaak beter het leenbedrag laag in te schatten.
 • Looptijd: Welk type probleem lost de lening op? – Het is belangrijk om te weten of deze zakelijke lening een oplossing is voor een korte termijn kwestie (u heeft niet genoeg geld om te kunnen investeren en heeft op dat moment meer geld nodig). Mocht er een lening nodig zijn voor meerdere jaren (een langetermijn investering), dan kunnen er andere keuzes en motivaties zijn in het bepalen van hoogte en relevantie van de lening.
 • Rente: Wat kunt u dragen? – Welke kosten kan uw organisatie redelijkerwijs dragen om lange termijn uw rentebedrag terug te betalen? Het is belangrijk dat een investering er ineens niet voor zorgt dat uw organisatie over de lange termijn niet financieel gezond meer zal zijn. U zal het volledige aflosbedrag inclusief rente duidelijk in beeld moeten krijgen, voordat de lening wordt afgesloten.

Concludeert u dat het financiële risico van een lening acceptabel is, dan kan het aanvraagproces in werking worden gesteld. Het is goed om zo min mogelijk geld te vragen aan een kredietverstrekker, omdat er altijd kosten aan verbonden zijn in de vorm van rente. Let er ook op dat er bij vervroegd aflossen sprake kan zijn van boeteclausule. Dit fenomeen kent u wellicht uit de wereld van hypotheken. Later meer hierover.

Wat heb ik nodig voor een zakelijke lening? 

Er zijn verschillende voorwaarden voor een zakelijke lening waar u én uw bedrijf aan zullen moeten voldoen. Afhankelijk van de kredietverstrekker kunnen deze verschillen. De meeste aanbieders hebben de mogelijkheid om relatief snel een online aanvraag in te dienen. Hierbij dient u een aantal documenten te versturen, die onder meer het volgende bewijzen:

 • U bent woonachtig in Nederland (en heeft een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs)
 • Uw bedrijf is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK)
 • Uw bedrijf is bekend bij de Nederlandse belastingdienst en kan worden geïdentificeerd middels een geldig BTW-nummer
 • Uw bedrijf is in het bezit van een openbare zakelijke rekening
 • U kunt een jaarrekening van het afgelopen boekjaar presenteren (soms onnodig)
 • U kunt een overzicht leveren van de minimale omzet van uw bedrijf, of een realistische prognose geven van de toekomstige omzet

Nadat alle relevante documenten verstuurd zijn, zal de kredietaanbieder uw aanvraag beoordelen. U krijgt doorgaans binnen één werkdag al uitslag over uw aanvraag. Er wordt voor u een offerte opgesteld. Bij acceptatie kunt u meestal binnen 24 uur al over het geld beschikken. Deze wordt gestort op de vooraf opgegeven en geverifieerde zakelijke bankrekening.

Hoe vraagt u een zakelijke lening aan?

Wanneer de benodigde documentatie compleet is, zal de zoektocht naar een kredietverstrekker van start kunnen gaan. U bent in deze fase zeker van het benodigde leenbedrag (en kunt dit concreet onderbouwen), welke looptijd de lening moet hebben, en welke rente u maximaal bereid bent hierover te betalen.

Maar wat is nu de meest aantrekkelijke kredietverstrekker, hoe weet u dat u de juiste kandidaat gekozen heeft? Tegenwoordig hoeft dit niet veel tijd in beslag te nemen. Wij hebben het zware werk voor u uit handen genomen en alvast de meest aantrekkelijke kandidaten geselecteerd. 

Vergelijkend warenonderzoek doen bespaart niet alleen een hoop tijd, het geeft ook direct een duidelijk inzicht in de leningvoorwaarden van de verschillende kredietaanbieders. Het aanvragen van een zakelijke lening hoeft geen ingewikkeld proces te zijn:

 1. Vergelijk de aanbieders van zakelijk krediet – De ene aanbieder is de andere niet. Let naast de kosten per leenvorm ook op de termijn voor afbetaling en de voorwaarden die per leenvorm worden gesteld.
 2. Bepaal het leenbedrag – U weet zelf het beste welk leenbedrag voor uw bedrijf optimaal is. Geld lenen kost altijd geld, dus wees u bewust van het te betalen rentebedrag. Een financieel adviseur kan eventueel exacter inzicht geven in de benodigde leenbedragen.
 3. Bepaal de looptijd – In hoeveel jaren wil u de lening aflossen? Kortere looptijden brengen hogere maandelijkse lasten met zich mee, maar zorgen er wel voor dat u sneller het geleende bedrag heeft afgelost. Een balans zoeken tussen aflosbedrag en looptijd van de lening is dus belangrijk.
 4. Kies een kredietverstrekker – De aanbieder met de beste voorwaarden zal in een vergelijker al vrij snel naar voren komen. Het gaat vaak om veel geld, dus voer altijd een dubbele controle uit voordat u een leningaanvraag uitvoert. Lees ook altijd eerst de kleine lettertjes. Neem ook liever het zekere voor het onzekere en verifieer bij je financieel adviseur over de beste gang van zaken.
 5. Start de leningaanvraag – Het krediet is nog altijd niet bindend in deze fase. De aanvraag is slechts een voorstel aan de kredietverstrekker, die eerst moet worden goedgekeurd. Hierbij moet zo veel mogelijk informatie worden verzameld. Voornamelijk jaarcijfers zijn voor veel kredietverstrekkers belangrijk. Zorg er ook voor dat je aan de leenvoorwaarden voldoet, zoals eerder uiteen gezet in dit artikel.
 6. Lever relevante documentatie – De eerder genoemde bedrijfsdocumentatie zal moeten worden aangeleverd. Denk hierbij aan het aanleveren van persoonsgegevens, inschrijving bij Kamer van Koophandel, jaarcijfers (belastingaangiften), een plan van afbetaling en andere aanverwante zaken. Pas wanneer de kredietverstrekker de documentatie goedgekeurd heeft, wordt de volgende stap gezet.
 7. Ontvang de offerte – De door u gekozen lening zal in een offerte worden opgestuurd. Controleer nogmaals alle gegevens en wees 100% zeker van uw zaak, voordat u groen licht geeft. Accepteren van de offerte is in deze fase immers wél bindend.
 8. Sluit de lening af – Het grote moment is eindelijk daar, de zakelijke lening is afgesloten. Nu begint het harde werk pas! Vergeet ook niet een automatische incasso richting de kredietverstrekker te activeren, zodat er nooit een toekomstige termijnbetaling gemist hoeft te worden. Zorg dat de volledige looptijd is ingecalculeerd in uw bedrijfsuitgaven.

Met onze hulp heeft u gelijk een overzicht van de hoeveelheid geld die u kunt lenen, wat het rentepercentage is en wat uw mogelijkheden zijn. Zo kan uw aanvraag snel worden ingediend en heeft u vaak al binnen een dag het benodigde geld binnen op uw zakelijke bankrekening.

Zakelijke lening aanvragen voor starters

Bij het opstarten van een nieuwe zaak is vaak een flinke kapitaalinvestering nodig. Een goede onderbouwing kan de kredietverstrekker overtuigen om een groter geldbedrag neer te leggen. Starters kunnen veelal moeilijker aan financiering komen vanwege het grotere risico, maar er zijn ook zakelijke kredietverstrekkers die juist starters proberen aan te trekken, omdat hier een mogelijke lange-termijn klant voor deze partijen in kan zitten.

U wordt gezien als een startende ondernemer, wanneer uw onderneming korter dan één loopjaar geregistreerd staat bij de KvK. Blijf er rekening mee houden dat het rentebedrag mogelijk hoger zal uitvallen vanwege het hogere risico dat de bank neemt. De reden is simpel: een startend bedrijf heeft een grotere kans om te falen.

Starters moeten altijd eerst controleren of ze eventueel in aanmerking komen voor subsidies en voordelige kredieten. Denk onder meer aan aanspraak doen op regelingen en alternatieve leenvormen, zoals bijvoorbeeld de onderstaande mogelijkheden die mogelijk ook voordelig kunnen uitpakken:

 • Bijstandsverlening zelfstandigen: Ook wel bekend onder de naam BBZ-uitkering. Deze bestaat uit twee onderdelen, namelijk een aanvulling van het inkomen naar het sociale minimum (maximaal 36 maanden) en starterskrediet. Er kleven wel voorwaarden aan vast.
 • Micro- of MKB-krediet: Dit is een subsidie van de overheid voor starters en kleine ondernemers. Ook ZZPers komen in aanmerking. Feitelijk is het een lening die een looptijd van 1 tot 10 jaar heeft tegen een aantrekkelijke rente.
 • Investeringsfondsen: Startkapitaal voor creatieve of technologisch georiënteerde bedrijven zijn er voldoende. Ruim 20 mogelijke fondsen bestaan waar deze sectoren beroep op kunnen doen. 
 • Stimuleringskapitalen: Dit zijn leningen waarbij het aflossen zeer soepel is, speciaal om de startende ondernemer een extra duwtje in de rug te geven om het bedrijf tot een succes te maken. De eerste twee jaar aflossingsvrij, het kapitaal dat geleend kan worden is maximaal en half miljoen euro.
 • Starters- of zelfstandigenaftrek: Het is mogelijk om investeringen in de beginfase van een bedrijf tijdens de belastingaangifte te verwerken. Een deel van de investering is zo aftekbaar, wat grote financiële voordelen kan opleveren. Houd hiermee rekening tijdens het afsluiten van een zakelijk krediet.
 • Crowdfunding: Het overzicht van Nederlandse crowdfunding platformen kan een alternatief bieden voor starters die niet voor een regeling hierboven in aanmerking komen. Dit kan een langlopend krediet bij een lenende partij voorkomen. Er kleven wel meer risico’s vast aan deze vorm van investeren. 

Zakelijke lening aanvragen zonder jaarcijfers

Een veelgevraagde voorwaarde voor het opnemen van bedrijfskrediet, is het kunnen overleggen van ofwel ondernemingsplan, ofwel de jaarcijfers van de afgelopen periode(n). Bij sommige aanbieders is het mogelijk om de jaarcijfers achterwege te laten, dan volstaat een bewijs van de KvK-inschrijving.

Geld lenen zonder jaarcijfers wordt gelukkig steeds makkelijker. Aanbieders van zakelijke leningen zijn tegenwoordig ook bereid om verder te kijken dan alleen de boekhouding. Door inzicht te krijgen in de persoon achter de lening en zijn/haar doelstellingen, kan er vaak alsnog een regeling worden getroffen.

Refereer terug aan de alternatieve mogelijkheden voor bijvoorbeeld de creatieve en technologische sector. Er zijn veel opties voor starters om flexibel te kunnen lenen, of bijvoorbeeld op alternatieve manieren aan een kapitaalinjectie te komen. Hier komen vaak geen jaarcijfers of een ingewikkelde toetsingen bij kijken, zoals de BKR toetsing.

Zakelijke lening aanvragen zonder BKR toetsing

Het is wettelijk verplicht voor kredietverstrekkers om elke persoonlijke lening aan te melden bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Bij een nieuwe kredietaanvraag zal het BKR de kredietverstrekker informeren over eventuele risico’s van de persoon die een aanvraag doet.

Wanneer u zelf bij het BKR geregistreerd staat, kan het afsluiten van een bedrijfslening mogelijk problemen opleveren. Dit is voornamelijk relevant voor eenmanszaken en ZZP’ers. Een registratie is heel simpel te controleren door middel van een BKR check. Een registratie kan ontstaan wanneer u gebruik maakt van een een private lease-regeling voor uw auto, of bijvoorbeeld een smartphone op kredietbasis in uw bezit heeft.

Mocht u nu een BKR registratie open hebben staan, dan is het in sommige gevallen nog altijd mogelijk om een zakelijke lening af te sluiten. Bij sommige aanbieders wordt er namelijk bewust geen BKR toetsing gedaan. Dit wordt vaak gewoon geadverteerd (en zeker niet onder stoelen of banken geschoven). Hoewel dit een oplossing biedt aan BKR geregistreerden, kunnen we ons afvragen of het slim is om een zakelijke rekening af te sluiten, terwijl u reeds bestaande leningen heeft lopen. Het zal uw risico verhogen en daarmee mogelijk ook de rente die door u of uw bedrijf zal moeten worden afgelost.

Tips voor het afnemen van een zakelijke lening

Bij zaken waar veel geld speelt, kunnen geen foutjes gepermiteerd worden. Door de adviezen in dit artikel op te volgen, kan een zakelijke lening snel en moeiteloos worden afgesloten. Om de belangrijkste zaken uit het proces nog eens extra te belichten, willen we u tot slot nog enkele tips meegeven. Met deze tips kunt u ervoor zorgen dat u niet teveel zal betalen voor het afsluiten van uw zakelijke lening:

Een weloverwogen besluit nemen – U zal nooit een zakelijke lening afnemen in een opwelling. Denk na over uw redenen, bekijk het financiële plaatje (de adviezen op deze website kunnen hierbij helpen) en schat risico’s rondom terugbetaling ruim in. Pas wanneer u zeker bent van uw zaak, uw documentatie compleet is én een toewijzing slechts een formaliteit is, kan u ‘veilig’ lenen.

Niet meer geld lenen dan nodig – Een lening afsluiten voor de verkeerde som (of tegen de verkeerde voorwaarden) kan verkeerd uitpakken. Hierdoor kan de rente onnodig hoog oplopen, wat flinke kosten met zich mee brengt op de lange termijn. Deze extra kostenpost zal ervoor zorgen dat u onnodig geld verliest. Geld dat u anders gewoon had kunnen herinvesteren in uw bedrijf. Schat een lening dus liever te laag in dan te hoog. En weet welke voorwaarden er worden gesteld. Lees de kleine lettertjes. Bijlenen is altijd een mogelijkheid, terwijl een lening stop zetten nadat deze is afgesloten vaak geen optie is.

Uw looptijd correct inschatten – Hoe lang heeft u uw zakelijke lening nodig? Met andere woorden, hoe lang heeft u nodig voordat u deze investering uiteindelijk weer terug heeft verdiend? Dat is belangrijk voor de looptijd van uw zakelijke lening. Gaat het langer duren voordat deze investering haar vruchten gaat afwerpen? Dan is het verstandig om dat terug te laten komen in de looptijd van uw lening.

De kans op een toewijzing vergroten – Verstrekkers van een zakelijke lening zullen altijd een risicoprofiel van uw bedrijf maken. Een hoog risicoprofiel zal een hogere rente bij terugbetaling opleveren, of de aanvraag kan worden afgekeurd. Risicoprofielen worden opgesteld door te kijken naar cashflow en liquiditeit. Het bedrijf moet gezond genoeg zijn om de lening terug te kunnen betalen. Daarbij moet er een goed toekomstplan aanwezig zijn om duurzame winst en een gezonde bedrijfsbalans te garanderen.

Denk aan boeteclausules bij vervroegd aflossen – Het kan zijn dat het u voor de wind gaat en dat u uw lening veel sneller kan afbetalen dan verwacht. U moet er dan wel rekening mee houden dat er bepaalde kredietverstrekkers zijn waar u vervolgens een boete moet betalen. Want door vervroegd aflossen lopen deze kredietverstrekkers rente inkomsten mis. De voorwaarden voor een renteboete kunnen worden ingezien voordat u een bedrijfslening af sluit.

Zakelijke lening aanvragen FAQ

Ondanks alle informatie krijgen wij nog regelmatig vragen binnen van geïnteresseerden. Hieronder worden de meest gestelde leenvragen voor ondernemers behandeld en zo beknopt mogelijk beantwoord. Hiermee wordt direct een hoop onzekerheid weggehaald.

Wat is de gemiddelde rente voor een zakelijke lening?

Op jaarbasis ligt de rente voor een zakelijke lening tussen de 0,5% en de 20%, afhankelijk van een drietal factoren, namelijk de marktrente, het risicoprofiel van de lener en het gekozen onderpand.

De hoogte van de aangehouden rente kan verschillen per aanbieder van zakelijke leningen en zal ook per kredietvorm verschillen.

Natuurlijk is de rente voor krediet sterk uiteenlopend. Je kunt bij een standaard zakelijk krediet uitgaan van een rentehoogte die ligt rond de 3% à 5% op jaarbasis.

Houd ook rekening met andere kosten, zoals de afsluitprovisie (de bedraagd in de regel 2-3% van het leenbedrag). Soms is ook het oversluiten van een bestaand krediet een kostenpost, maar dit is alleen relevant wanneer je al een bestaande bedrijfslening hebt lopen bij een andere aanbieder. Deze kan worden samengevoegd om een financieel aantrekkelijkere aflossing mogelijk te maken.

Wat is de looptijd van een zakelijke lening?

De maximale looptijd voor een zakelijke lening is 5 jaar. De minimale looptijd is 3 maanden, maar dit is afhankelijk van de aanbieder en leenvorm. Bij een zakelijke lening kan de lener zelf verkiezen hoe kort of lang de looptijd zal worden. Dit kan worden aangegeven voor het afsluiten van het krediet bij de aanbieder.

Er bestaan speciale kortlopende bedrijfskredieten met ingeperkte mogelijkheden, waarbij de verkozen looptijd automatisch al enkele maanden zal zijn. Een zakelijke minilening is hiervan een goed voorbeeld. Looptijden van normale zakelijke kredieten bij een grote Nederlandse bank zullen veelal langer zijn, in de regel enkele jaren. Versneld aflossen is hierbij niet altijd mogelijk, je zal de vooraf bepaalde aflostermijnen moeten doorlopen. Bekijk goed de voorwaarden van je lening voordat deze wordt afgesloten, er kunnen boetes staan op vervroegd aflossen.

Zijn jaarcijfers altijd nodig bij het afsluiten van een zakelijke lening?

Nee, niet alle aanbieders van bedrijfskredieten behoeven jaarcijfers van een bedrijf. Onthoud wel dat er een groter financieel risico rust op het kiezen van een aanbieder die geen jaarcijfers of BKR toetsing vraagt. Soms gaat het zelfs om gevaarlijke woekerrentes (van 14% tot maarliefst 200% op jaarbasis).

De kredietwaardigheid van de je bedrijf is in beginsel al vrij slecht wanneer je op zoek gaat naar een leenmethode waarbij geen gedegen financiële controle wordt uitgevoerd door de kredietverstrekker. 

Maar zelfs als je een goede partij hebt gevonden (er zijn in Nederlands een klein tiental bedrijven die dit mogelijk maken), is het veelal nodig om een minimale omzet te hebben die ligt op 25.000, 50.000, 100.000 of zelfs 250.000 euro.

Startkrediet bij de overheid of het UWV heeft dit bijvoorbeeld niet, daar kan je ook zonder omzet lenen onder bepaalde voorwaarden. Refereer hiervoor terug naar de informatie en alternatieve leenvormen die we hebben verschaft over de zakelijke lening voor starters.

Is een zakelijke lening aftrekbaar voor de Belastingdienst?

Een zakelijke lening is aftrekbaar bij de belastingaangifte voor je bedrijf. Het is hierbij wel belangrijk om onderscheid te maken tussen winst en belasting die privé wordt afgedragen. Rentekosten voor een bedrijfskrediet mogen worden afgetrokken van de gemaakte winst. Dit houd in dat je onder de streep minder belasting hoeft te betalen.

Een rekenvoorbeeld kan wat meer duidelijkheid verschaffen:

 • Je leent een bedrag van 100.000 euro voor je bedrijf
 • Hierover betaal je elk jaar een rente van 4%
 • De jaarlijkse rentekosten bedragen zodoende 4000 euro
 • Deze 4000 euro mag van de geboekte jaarwinst worden afgetrokken
 • Je hoeft dus slechts belasting te betalen over de jaarwinst min de rentekosten van je lening

Onthoud dat het voor een BV gaat om de winstbelasting. Heb je een eenmanszaak (bijvoorbeeld als ZZP ondernemer), dan kan je het verwerken in de inkomstenbelasting. Het is belangrijk dat je niet twee maal de lening aftrekt, omdat dit niet is toegestaan. Je kunt dus niet in zowel de omzetbelasting als de inkomstenbelasting deze fiscale voordelen krijgen als de eigenaar van een eenmanszaak. Het is slechts toegestaan om één keer de kostenpost af te trekken van de belastingkosten.

Hoe zit het met een woning als onderpand voor zakelijke leningen?

De meeste kredietverstrekkers hebben meer vertrouwen in een lener wanneer er een woning als onderpand wordt gebruikt voor het afsluiten van een lening. Soms is dit zelfs een voorwaarde, zeker wanneer het om zeer grote bedragen gaat.

Het is een manier voor de kredietverstrekker om meer zekerheid te krijgen. Voor de lener is het vooral even een puzzel wat betreft de hypotheekrenteaftrek. Wanneer u een woning als onderpand gebruikt voor een bedrijfslening, kan er geen aanspraak worden gemaakt op deze aftrekpost voor de woning. De rente van de bedrijfsschuld is immers als afgetrokken van de winst, zie voor een praktijkvoorbeeld de vraag hierboven.

Een onderpand kan een bedrijfspand zijn, maar zal voor kleinere ondernemers voornamelijk de eigen woning zijn. Zeker wanneer het bedrijf op het woonadres staat geregistreerd is dit een logsiche keuze. Onthoud dat bij het gebruiken van de eigen woning als onderpand een realistisch risico bestaat dat u het eigendom van het eigen huis verliest, mocht de lening niet binnen de gestelde termijn worden terugbetaald.

Het is feitelijk dus een afweging tussen lagere rentekosten (omdat het risico voor de kredietverstrekker kleiner is) en een groter risico nemen als zakelijke lener. U doet er verstandig aan om grondig alle voorwaarden door te lezen bij een lening met onderpand, omdat het mogelijk kan resulteren in het verlies van vastgoed.