Vergelijk persoonlijke leningen

  • Leenbedrag €100 - €1.500
  • Leenperiode 30 - 62 dagen
  • Rente 8,86 - 9,71 %
  • BKR Toetsing Ja
  • Leenbedrag €5000 - €100 000
  • Leenperiode 12 – 120 maanden
  • Rente 3,5% – 6,6%
  • BKR Toetsing Ja
  • Leenbedrag €5.000 - €100 000
  • Leenperiode 12 – 180 maanden
  • Rente 3,5% – 7,9%
  • BKR Toetsing Ja
  • Leenbedrag €5000 - €75 000
  • Leenperiode 12 – 180 maanden
  • Rente 3,5% – 11,5%
  • BKR Toetsing Ja
  • Leenbedrag €1.500 - €50.000
  • Leenperiode 24 - 120 maanden
  • Rente 8,7 - 11,9%
  • BKR Toetsing Ja
  • Leenbedrag €5000 - €250 000
  • Leenperiode 3 – 24 maanden
  • Rente 1%
  • BKR Toetsing Ja

Hieronder zijn de tien grootste aanbieders van een persoonlijke lening in Nederland te vinden, geordend op alfabetische volgorde:

 • ABN AMRO
 • BNP Paribas
 • Directa
 • Findio
 • Freo
 • ING Bank
 • Moneyou
 • Nationale Nederlanden
 • Rabobank
 • Santander

Wat is een persoonlijke lening?

Persoonlijke leningen zijn een simpele, directe vorm van kredietvertrekking. Een bank of andere kredietverstrekker leent eenmalig een vooraf vastgesteld geldbedrag aan jou als persoon. Dit kan oplopen tot zo’n €50.000 EUR, wat het maximum leenbedrag is dat de meeste banken hanteren voor dit type leenstructuur.

Daarbij heeft een persoonlijke lening de volgende specifieke kenmerken:

 • Vaste looptijd van maximaal 15 jaar: Er is altijd sprake van een vaste looptijd, welke verdeeld is in een minimale en een maximale looptijd. Vaak wordt 10 jaar als maximum looptijd genomen, maar soms behoort 15 jaar zelfs tot de mogelijkheden. Binnen deze periode moet het geleende geldbedrag volledig worden afgelost, inclusief rente.
 • Duidelijke voorwaarden vooraf: Iedere maand is het bedrag wat je betaald hetzelfde. Het aflosbedrag zal (naast het afgeloste deel van de lening) voor een deel bestaan uit rente. Je weet vooraf al hoe veel je in totaal kwijt zal zijn aan rentekosten.
 • Boete op tussentijds aflossen: De aflosperiode staat vooraf al vast. Wil je toch tussentijds van je lening afkomen door vóór de afgesproken looptijd het volledige geldbedrag terug te betalen, dan betaal je een boete. Dit is een vergoeding voor de kredietverlener, omdat ze door deze vroegtijdige aflossing inkomsten uit rente zullen missen.
 • Afgeloste bedragen zijn niet opnieuw opneembaar: Het is niet mogelijk om het al terugbetaalde deel van de lening tussentijds nog eens op te nemen.
 • Kosten van jouw investering zijn bekend: Wanneer je kiest voor dit type leenstructuur weet je vooraf exact wat het bedrag is dat je uiteindelijk nodig zal hebben als investering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het kopen van een auto of een caravan. Weet je nog niet precies hoeveel iets zal gaan kosten, dan kan een doorlopend krediet wellicht beter passen. Later in dit artikel lees je hier meer over.
 • Rente en aflossingsbedrag niet zelf kiezen: Het is niet mogelijk om invloed uit te oefenen op de hoogte van de rente per maand. Dit is ook het geval bij het totale aflosbedrag wat je per maand terug moet betalen aan de bank. De rente betaal je over het deel van de lening dat je nog niet hebt terugbetaald. Over tijd worden de kosten voor de rente dus lager, terwijl het aflosbedrag per maand steeds iets hoger wordt. Deze wisselwerking houdt elkaar in balans, waardoor je elke maand exact even veel geld zal moeten betalen aan de bank.

Waarvoor dient een persoonlijke lening?

Het afsluiten van een persoonlijke lening kan verschillende doeleinden hebben. Vrijwel altijd gaat het om het financieren van een levensveranderend product (of dienst). Te denken valt bijvoorbeeld aan kredietverstrekking voor:

 • Verbouwing – Een dakkapel, nieuwe keuken of een uitbouw kan flinke kosten met zich meebrengen. De bank kan bijspringen om de financiering snel rond te krijgen.
 • Auto – Sommige banen leveren geen (lease)auto in hun loonpakket, waardoor het nodig is om zelf een auto aan te schaffen om naar je werk te kunnen gaan.
 • Wereldreis – Dit is iets zelfzamer en onverstandiger, maar het komt absoluut voor dat mensen hun droomreis financieren middels een persoonlijke lening. Vaak om een periode van mindere verdiensten te kunnen overbruggen.
 • Restschuld – Na de verkoop van de eigen woning voor de prijs de lager is dan de hypotheek, blijft er een geldbedrag over die afgelost zal moeten worden aan de bank. Dit type krediet kan hierbij helpen.
 • Vakantiehuis – Ook bij een tweede huis of vakantiehuis wordt er vaak geld ingelegd dat afkomstig is uit de wereld van persoonlijk kredietverstrekking.
 • Lening oversluiten of samenvoegen – Het kan veel kosten uitsparen om reeds bestaande leningen samen te voegen, of een bestaande lening van de ene naar de andere bank over te sluiten, om zodoende geld te besparen over de lange termijn.

Maar natuurlijk kunnen er nog vele andere redenen zijn. Zeker is in ieder geval dat de lener vooraf een vastgesteld doel voor ogen heeft. De bank zal mee gaan in de meeste redenen, zo lang ze er maar zeker van zijn dat ze uiteindelijk hun geld (inclusief rente) terug zullen krijgen.

Uiteraard is het aan te raden om een zo laag mogelijk geldbedrag te lenen voor dergelijke doeleinden, zodat het makkelijker wordt om deze op termijn terug te betalen. De rentebedragen kunnen namelijk flink oplopen, zeker bij een langere looptijd. In het volgende stuk gaan we dieper in op de kosten die bij zo’n krediet kunnen komen kijken.

Wat kost een persoonlijke lening per maand?

Een persoonlijke lening zal altijd een vast bedrag per maand kosten. De maandelijkse kosten van dit type krediet is sterk afhankelijk van drie factoren:

 • Het geleende bedrag: Hoeveel geld heb je nodig?
 • De looptijd: Welke maandlasten kan je dragen over welke periode?
 • De voorwaarden van de kredietverstrekker: Welk rentebedrag wordt gehanteerd?

Voorbeeld: Stel dat we €10.000 EUR willen lenen met een looptijd van 5 jaar. De bank vraagt hiervoor een maandelijks rentebedrag van 6,9%. De totale kosten over de hele periode komen dan neer op €11.793 EUR. Er zitten 5 x 12 = 60 maanden in de hele aflosperiode van 5 jaar. Dan moeten we het totale bedrag van €11.793 EUR delen door 60 maanden, wat neer komt op maandelijkse kosten van €196,55 EUR.

Het is logischerwijs de bedoeling dat het totale bedrag binnen de bepaalde termijn worden terugbetaald aan de kredietverstrekker. Hierdoor wordt het leenbedrag dragelijk.

Mocht er sprake zijn van overlijden voordat de looptijd is verstreken, dan worden in de regel de kredieten kwijtgescholden. Nabestaanden zullen hierdoor de schuldenlast van hun familielid of bekende niet hoeven over te nemen. De kwijtschelding bij overlijden is echter afhankelijk van voorwaarden die vooraf door de bank worden gesteld.

Hoe lang duurt de aanvraag van een persoonlijke lening?

Het aanvraagproces kan behoorlijk snel verlopen, wat vaak ook de reden is dat dit type geldverstrekking voor veel mensen interessant is. De langste periode van het aanvraag proces heeft te maken met het verifieren van gegevens vooraf aan het leenproces:

 1. Na je aanvraag beoordeelt de kredietverstrekker jouw aanvraag;
 2. Je ontvangt bij goedkeuring binnen één werkdag een offerte per email, of twee dagen per post;
 3. Je accepteert de offerte na deze gecontroleerd te hebben en het geldbedrag wordt bij acceptatie zo spoedig mogelijk gestort (vaak nog dezelfde dag via e-mail).

De periode van beoordeling zal veelal tussen de één en vijf werkdagen in beslag nemen. Je kunt dus al na een kleine week over je geleende geldbedrag beschikken. Mocht er aanvullende documentatie nodig zijn, dan kan het soms iets langer duren (reken op maximaal twee weken). Let er op dat je de juiste documentatie opstuurt naar de bank. Hieronder lees je daar meer over.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag van een persoonlijke lening?

Natuurlijk zal de bank niet zomaar geld weggeven. Ze moeten er zeker van zijn dat het geld ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Hierom moeten een aantal documenten worden aangeleverd, welke meer informatie geven over je huidige situatie.

Hierbij gaat het om het aanleveren van de volgende documentatie:

 1. De grootte van het geldbedrag dat je wil lenen;
 2. Welke leningsvorm de voorkeur heeft;
 3. Wat je huidige woonsituatie is (huur- of koopwoning);
 4. Wat je burgerlijke staat is (gehuwd, gescheiden, in relatie, alleenstaand);
 5. Of je thuiswonende kinderen hebt (en hoeveel);
 6. Wat de belangrijkste bron van inkomsten is (baan, ZZP, ondernemer, uitkering, etc.)
 7. Of er sprake is van een registratie bij Bureau Kredietregistratie (BKR) en om welk type registratie dit gaat.

Ook worden er natuurlijk relevante persoonsgegevens verzameld. Het gaat hierbij om standaard contactgegevens, zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer en dergelijken. Hier hoeven geen identificatiepapieren (zoals een paspoort) aan te worden toegevoegd.

Soms zijn er ook aanvullende gegevens nodig. Deze kunnen het aanvraagproces een klein beetje vertragen, wanneer ze na de eerste beoordelingsronde nog worden opgevraagd. Hierbij kan het gaan om de volgende aanvullende gegevens:

 1. Welke woonlasten er zijn;
 2. Aanvullende informatie over het beroep (werkgever, bruto maandloon, datum van indiensttreding);
 3. Om welk contracttype het gaat, zoals een tijdelijk contract of een uitzendcontract. Mocht dit het geval zijn dan wordt er gevraagd naar de einddatum van het contract of de fase waarin het uitzendcontract geldig is;
 4. Bij arbeidsongeschiktheid of pensionering wordt er gevraag naar de naam van de uitkeringsinstantie, ingangsdatum en laatste keuringsdatum (indien relevant).

Wat is het verschil tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet?

Bij een persoonlijke lening ben je al zeker van het totale bedrag dat je wil lenen. Het gaar altijd om een eenmalig geldbedrag. Een doorlopend krediet kan beter gekozen worden wanneer je nog niet precies weet hoeveel een investering zal gaan kosten. Deze is het meest geschikt voor waarneer je extra geld achter de hand wil hebben.

Een voorbeeld waarbij een doorlopend krediet handiger kan zijn, is het uitvoeren van een verbouwing. Stel dat je een garage aan je huis wil plaatsen, maar niet precies weet of je ook een extra gelijkvloerse kamer wil aanbouwen met een badkamer erbij. De kosten zijn dan niet zeker, omdat het project in de toekomst nog in grootte kan verschillen.

Natuurlijk is het mogelijk om meerdere kleine persoonlijke leningen af te sluiten, maar dan krijg je te maken met hoge bijkomende kosten. Het is voordeliger om te kiezen voor een doorlopend krediet wanneer je onzeker bent over het leenbedrag, omdat je dan meer flexibiliteit hebt. Dan hebben we het zowel over het geleende bedrag, als de looptijd voor het aflossen.